Vad kan vi erbjuda dig ?

Elinstallationer

Elservice

Nätverksinstallationer

Vi hjälper er att utföra, ändra eller reparera en elektrisk anläggling

Vi utför alla former av allmänna el servicearbeten, reparationer och felsöker

Förstärk ditt trådlösa nätverk eller kanske utöka antalet nätverksuttag

Laddbox

Vi löser så att du kan ladda bilen hemma

Smarthem

Solcellsanläggningar

Vi sköter föranmälan till nätägaren,

inkoppling till elnätet och färdiganmäler

Jourservice

Din säkerhet är viktig för oss!

Brandlarm & säkerhet

Vi hjälper dig att styra ditt hem via din telefon efter dina önskemål

ROT-avdrag

Vi hjlälper er med skattereduktion

Plötsliga elfel? Vi är tillgängliga 24/7

Grönt ROT-avdrag

Vi hjlälper er med skattereduktion