VI är din säkra kontakt!

Söker du elektriker i Skåne med bred kunskap och flera

års erfarenheter inom EL, TELE och SÄKERHET så är VI

ditt säkra val.

Vi hjälper våra kunder med möjligheter till skattereduktion i samband med våra tjänster.

Grön teknik

Grönt ROT-avdrag

Grön teknik
⦁ Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15% av kostnaden för arbete och material.


⦁ Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.


⦁ Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material

ROT-avdrag

ROT-avdrag
⦁ Reparation och underhåll samt om och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs- i eller i nära anslutning till en bostad som du äger (fritidshus, hus och bostadsrätt).


⦁ Skattereduktion för husarbeten ges med 30% av arbetskostnaden och med högst 50.000kr per person per år.

Våra samarbetspartners